VOV College tổ chức lớp “Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác truyền thông Giáo dục nghề nghiệp năm 2022”

Từ ngày 01/6 đến ngày 10/6/2022, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức lớp “Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác truyền thông Giáo dục nghề nghiệp năm 2022”. Lớp tập huấn với sự tham gia của hơn 100 học viên là đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đang thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Thực hiện: Thanh Thuỳ (20CĐBC) - Tấn Đạt (21CĐBC)