Kết quả thi Anh văn trình độ A, B ngày 27/4/2017
16:21 | 10/05/2017
Kết quả thi Anh văn trình độ A, B ngày 27/4/2017
Lịch thi Chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ tháng 5/2017
17:28 | 03/05/2017
Lịch thi Chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ tháng 5/2017
Thông báo lịch thi chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ - Tin học tháng 5/2017
10:00 | 13/04/2017
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi chứng chỉ quốc gia Ngoại ngữ - Tin học tháng 05/2017. Đối tượng: thí sinh là học viên Anh văn - khóa 1 (Lớp 2-4-6), thí sinh là học viên các khóa học của Trung tâm (thi lại), thí sinh tự do.
Bảng điểm thi trình độ A - Tiếng Anh (Kỳ thi ngày 10/3/2017)
14:17 | 29/03/2017
Bảng điểm trình độ A - Tiếng Anh (Kỳ thi ngày 10/3/2017) kèm theo quyết định số 59/QĐ-PTTHII ngày 24/3/2017
Thông báo mở lớp Chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ - Tin học
13:43 | 01/09/2016
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các bạn học sinh sinh viên về việc mở lớp Chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ - Tin học, cụ thể như sau:Khai giảng 12/9/2016; Lịch học: 17h30 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting