Thông báo số 17 về việc thi AI (ngày 05/10/2019)
15:08 | 02/10/2019
Thông báo số 17 về việc thi AI (ngày 05/10/2019)
Thông báo khai giảng lớp Tiếng Anh giao tiếp K2/2019
14:04 | 23/09/2019
Thông báo khai giảng lớp Tiếng Anh giao tiếp K2/2019
Thông báo thi Tiếng Anh giao tiếp (thi ngày 10-9-2019)
09:48 | 03/09/2019
Thông báo thi Tiếng Anh giao tiếp (thi ngày 10-9-2019)
Thông báo thi Tin học văn phòng (ngày 5-8-2019)
17:40 | 30/07/2019
Thông báo thi Tin học văn phòng (ngày 5-8-2019)
Thông báo thi AI (ngày 12/7/2019)
16:15 | 09/07/2019
Thông báo thi AI (ngày 12/7/2019)
Thông báo khai giảng các lớp Tin học (T7-2019)
15:20 | 05/07/2019
Thông báo khai giảng các lớp Tin học (T7-2019)
Thông báo về việc thi photoshop (ngày 12/6/2019)
14:22 | 06/06/2019
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi Photoshop như sau:Đối tượng dự thi:Học viên lớp Photoshop Khóa 1/2019.Thí sinh chưa đạt các kỳ thi Ứng dụng CNTT trình độ nâng cao, phần Photoshop trước đây.Thí sinh tự do có nhu cầu thi.
Thông báo thi Anh văn GTCB (11-6-2019)
06:42 | 05/06/2019
Về việc thi tiếng Anh giao tiếp (ngày 11-6-2019)
Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần hk2 - năm học 2018-2019
12:39 | 04/06/2019
Xét đơn xin mở lớp học phần của nhóm sinh viên lớp 16CĐBC3 và ý kiến của lãnh đạo Khoa Báo chí - Truyền thông đã được Ban giám hiệu phê duyệt, nhà trường thông báo mở bổ sung lớp học trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:
Thông báo về việc khai giảng các lớp Ôn tập Tin học văn phòng, Photoshop và Illustrator
08:52 | 14/05/2019
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xin thông báo kế hoạch khai giảng các lóp Tin học văn phòng, Photoshop và Illustrator như sau:
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting