Kết quả kỳ thi Tin học cơ bản ngày 01/08/2017
13:51 | 09/08/2017
Kết quả kỳ thi Tin học cơ bản ngày 01/08/2017
Thông báo: Lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ-Tin học tháng 8/2017
16:07 | 25/07/2017
Thông báo: Lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ-Tin học tháng 8/2017
Thời khóa biểu Tin học cơ bản khóa 4
16:04 | 25/07/2017
Thời khóa biểu Tin học cơ bản khóa 4
Kết quả thi Tin học cơ bản, nâng cao ngày 06/5/2017
09:25 | 16/05/2017
Kết quả thi Tin học cơ bản, nâng cao ngày 06/5/2017
Kết quả kỳ thi chứng chỉ quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
08:51 | 16/05/2017
Kết quả kỳ thi chứng chỉ quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Tổng kết danh sách có 14/16 thí sinh Đậu. Tỷ lệ 87.50%
Thông báo lịch thi chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ - Tin học tháng 5/2017
10:00 | 13/04/2017
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi chứng chỉ quốc gia Ngoại ngữ - Tin học tháng 05/2017. Đối tượng: thí sinh là học viên Anh văn - khóa 1 (Lớp 2-4-6), thí sinh là học viên các khóa học của Trung tâm (thi lại), thí sinh tự do.
Trung tâm ngoại ngữ - tin học thông báo chiêu sinh các lớp CNTT cơ bản, nâng cao và chứng chỉ B Anh văn khai giảng ngày 15/4/2017
14:28 | 05/04/2017
Trung tâm ngoại ngữ - tin học thông báo chiêu sinh các lớp CNTT cơ bản, nâng cao và chứng chỉ B Anh văn khai giảng ngày 15/4/2017. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08.38309766
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting