Kết quả kỳ thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao
15:52 | 13/11/2017
Kết quả kỳ thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao
Kết quả kỳ thi chứng chỉ B Anh Văn 23-8-2017
10:42 | 07/09/2017
Kết quả kỳ thi chứng chỉ B Anh Văn 23-8-2017
Kết quả kỳ thi Tin học cơ bản ngày 01/08/2017
13:51 | 09/08/2017
Kết quả kỳ thi Tin học cơ bản ngày 01/08/2017
Thông báo: Lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ-Tin học tháng 8/2017
16:07 | 25/07/2017
Thông báo: Lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ-Tin học tháng 8/2017
Kết quả thi Tin học cơ bản, nâng cao ngày 06/5/2017
09:25 | 16/05/2017
Kết quả thi Tin học cơ bản, nâng cao ngày 06/5/2017
Kết quả xét cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao
08:57 | 16/05/2017
Kết quả xét cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao. Tổng kết danh sách có 23/28 thí sinh Đậu. Tỷ lệ 82,14%
Thông báo lịch thi chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ - Tin học tháng 5/2017
10:00 | 13/04/2017
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi chứng chỉ quốc gia Ngoại ngữ - Tin học tháng 05/2017. Đối tượng: thí sinh là học viên Anh văn - khóa 1 (Lớp 2-4-6), thí sinh là học viên các khóa học của Trung tâm (thi lại), thí sinh tự do.
Kết quả kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao (ngày thi 01/4/2017)
14:02 | 10/04/2017
Kết quả kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao (ngày thi 01/4/2017)
Trung tâm ngoại ngữ - tin học thông báo chiêu sinh các lớp CNTT cơ bản, nâng cao và chứng chỉ B Anh văn khai giảng ngày 15/4/2017
14:28 | 05/04/2017
Trung tâm ngoại ngữ - tin học thông báo chiêu sinh các lớp CNTT cơ bản, nâng cao và chứng chỉ B Anh văn khai giảng ngày 15/4/2017. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08.38309766
Kết quả kỳ thi chứng chỉ quốc gia trình độ B - Tin học đồ họa (ngày thi 09/12/2016)
14:15 | 26/12/2016
Kết quả kỳ thi chứng chỉ quốc gia trình độ B - Tin học đồ họa (ngày thi 09/12/2016)
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting