Phòng Quản lý Đào tạo
TRƯỜNG CĐ PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH II

Cơ Sở 1

75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

Cơ Sở 2

01 ĐHT27, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, TP. HCM
ĐT: 028.3715.1994 Hotline: 0977.228.009
Fax: 028.3715.1990
Email: Vovedu@vov.edu.vn
GIÁO VỤ
  • THẦY NGUYỄN THANH PHONG Phụ Trách Giáo Vụ Các Lớp Cao Đẳng 17, Công Tác Thống Kê Đào Tạo.
  • CÔ PHẠM TUYẾT TRANG: Phụ Trách Giáo Vụ Các Lớp Cao Đẳng 15, Hồ Sơ Xét TN Các Lớp.
  • CÔ ĐÀO THỊ THẮM: Phụ Trách Giáo Vụ Các Lớp Cao Đẳng 16, Liên Thông ĐH Báo Chí