Thông báo về việc thi chứng chỉ quốc gia trình độ A,B Ngoại ngữ và Tin học
09:46 | 04/05/2018
Thông báo về việc thi chứng chỉ quốc gia trình độ A,B Ngoại ngữ và Tin học
Kết quả thi Anh văn ngày 29-3-2018
10:22 | 12/04/2018
Kết quả thi Anh văn ngày 29-3-2018
Lịch học các lớp Ngoại ngữ - Tin học tháng 4/2018
10:19 | 30/03/2018
Lịch học các lớp Ngoại ngữ - Tin học tháng 4/2018
Kết quả kỳ thi Chứng chỉ Tin học cơ bản ngày 26/03/2018
17:38 | 28/03/2018
Kết quả kỳ thi Chứng chỉ Tin học cơ bản ngày 26/03/2018
Thông báo đổi lịch học Ngoại ngữ - Tin học
10:44 | 15/03/2018
Thông báo đổi lịch học Ngoại ngữ - Tin học
Thông báo về việc thi chứng chỉ quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ và Tin học
17:40 | 05/03/2018
Thông báo về việc thi chứng chỉ quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ và Tin học
Kết quả kỳ thi Tin học nâng cao ngày 28-1-2018 và kỳ thi Anh văn B ngày 26-1-2018
11:00 | 01/03/2018
Kết quả kỳ thi Tin học nâng cao ngày 28-1-2018 và kỳ thi Anh văn B ngày 26-1-2018
Kết quả thi Anh văn trình độ B, ngày 29/11/2017
10:30 | 08/12/2017
Kết quả thi Anh văn trình độ B, ngày 29/11/2017
Kết quả thi Tin học cơ bản, nâng cao ngày 28/11/2017
17:00 | 30/11/2017
Kết quả thi Tin học cơ bản, nâng cao ngày 28/11/2017
Kết quả kỳ thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao
15:52 | 13/11/2017
Kết quả kỳ thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting