Thông báo khai giảng lớp anh văn trình độ B, khoa 3/2018
08:25 | 12/11/2018
Thông báo khai giảng lớp anh văn trình độ B, khoa 3/2018. Lịch học bắt đầu từ ngày 15/11/2018, kết thúc sau 3 tháng (dự kiến kết thúc ngày 22/2/2019). Địa điểm phòng học D403, cơ sở 2 tại quận 12.
Thông báo về việc thi chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học tháng 8/2018
19:51 | 01/08/2018
Thông báo về việc thi chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học tháng 8/2018
Kết quả Ngoại ngữ - Tin học thi tháng 5
10:43 | 27/05/2018
Kết quả Ngoại ngữ - Tin học thi tháng 5
Thông báo về việc thi chứng chỉ quốc gia trình độ A,B Ngoại ngữ và Tin học
09:46 | 04/05/2018
Thông báo về việc thi chứng chỉ quốc gia trình độ A,B Ngoại ngữ và Tin học
Kết quả thi Anh văn ngày 29-3-2018
10:22 | 12/04/2018
Kết quả thi Anh văn ngày 29-3-2018
Lịch học các lớp Ngoại ngữ - Tin học tháng 4/2018
10:19 | 30/03/2018
Lịch học các lớp Ngoại ngữ - Tin học tháng 4/2018
Kết quả kỳ thi Chứng chỉ Tin học cơ bản ngày 26/03/2018
17:38 | 28/03/2018
Kết quả kỳ thi Chứng chỉ Tin học cơ bản ngày 26/03/2018
Thông báo đổi lịch học Ngoại ngữ - Tin học
10:44 | 15/03/2018
Thông báo đổi lịch học Ngoại ngữ - Tin học
Thông báo về việc thi chứng chỉ quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ và Tin học
17:40 | 05/03/2018
Thông báo về việc thi chứng chỉ quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ và Tin học
Kết quả kỳ thi Tin học nâng cao ngày 28-1-2018 và kỳ thi Anh văn B ngày 26-1-2018
11:00 | 01/03/2018
Kết quả kỳ thi Tin học nâng cao ngày 28-1-2018 và kỳ thi Anh văn B ngày 26-1-2018
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting